Polityka prywatności

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO LUNCH24.COM

 • 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. Z 2016 r. poz. 992) jest Usługodawca.

 • 2. Akceptując Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania serwisu internetowego lunch24.com oraz zawierania umów za jego pośrednictwem z dnia 1 września 2016 r. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy o przygotowanie i dostawę posiłków.

 • 3. Uprawnienie Usługobiorcy do przetwarzania danych osobowych Usługodawcy wynika z ustawy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Usługobiorca jest stroną.

 • 4. Podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, ale stanowi niezbędny warunek zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy przygotowania i dostawy posiłku.

 • 5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez Usługobiorcę odrębnej zgody.

 • 6. W przypadku oznaczenia pola funkcyjnego oświadczającego zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowej, dane osobowe przetwarzane będą również w tych celach. Jednocześnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, w formie elektronicznej pod warunkiem, że zostanie ono skutecznie doręczone na adres: [email protected]

 • 7. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Podjęte przez Usługodawcę sposoby zabezpieczeń uregulowane są w dokumentach wewnętrznych Usługodawcy, to jest polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

 • 8. Usługobiorca ma prawo dostępu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, zmiany, usunięcia.

 • 9. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

 • 10. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies przez Serwis internetowy jest wyrażana przez Usługobiorcę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

 • 11. Usługodawca informuje, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji następuje w celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu internetowego, przechowywania sesji Usługobiorcy oraz zbierania danych statystycznych.

 • 12. Usługodawca ma możliwość określania warunków wykorzystywania plików cookies oraz określania do nich dostępu za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

Lunch24 logo

Aplikacje mobilne:


Pomoc

Regulamin

Polityka Prywatności

Food Delivery Cloud

Copyright © 2015-2019